Thursday, June 23, 2011

廢青天敵:外母(只限男性)

copied from hkgolden


說話係難入耳...不過係事實 :
1. (租人樓不論乜樓) 女朋友帶你返屋企食飯....伯母問你住邊....
我租人樓 ka ...響深水埗呀...不過D租都好貴下業主又想加租….冇辦法la想同佢過2人世界….大家辛苦D
此時…伯母會話我有D唔舒服要入房先….你自便la...你就同女朋友大家眼望望…最終不歡而散 ....

2. (公屋 租) 女朋友帶你返屋企食飯....伯母問你住邊....
我住公屋 ka...天水圍....天耀村呀...不過就租…早年走寶冇買到….好後悔..
呢成餐飯..你會有飯食..可能又有肉食下….不過成餐飯伯母唔會再有野問你....話之你乜大學畢業
食完飯...伯母會大聲叫....女 送客....

3. (公屋 買) 女朋友帶你返屋企食飯....伯母問你住邊....
我住公屋 ka...天水圍....天耀村呀...不過就買…早年老豆老母買落….都叫自己物業…算係咁la
呢餐飯…你會好開心…你會有飯食之餘又有雞胸食….伯母又會好欣賞你父母當年既決定…而且話題非常之廣…有講有笑…因為有樓…而且樓價升…話之你乜Seven大學畢業 食完飯...伯母仲會問你食唔食生果…走時仲會點點頭..

4. (居屋 買) 女朋友帶你返屋企食飯....伯母問你住邊..
我住居屋 ka.....600呎到la... 早年老豆老母買落…叫自己物業lor...算係咁la...
好過住公屋...好過租人樓…..遲D一定會換私樓...
外母會話你有志氣又叻仔..因為你已有物業..唔係9 up 能換到私樓既機會係有….
呢餐飯…你會好開心…你會有飯食之餘又有魚食….大家會有講有笑....走時外母會問你點解坐多陣…

5. (私樓 老豆老母買落)
女朋友帶你返屋企食飯....伯母問你住邊....
我住私樓 Ka….雖然響將軍澳....早年老豆老母買落….不過已經供完係自己物業 ...
成餐飯....會好開心....好温韾....你會好似多左個老母咁...伯母又會好欣賞你父母當年買樓既決定…呢餐飯…有飯食之餘又有雞脾食….而且講句野都可以大聲D而且笑容由心里笑出..因為個女可以搵到個有樓…...話之你有乜學位有乜沙紙....話之你老豆老母買落定自己買.....樓契 最緊要....走時外母會問你點解坐多陣…同女入房玩下電腦...

6. (私樓 自己買)
女朋友帶你返屋企食飯....伯母問你住邊....
我住私樓 Ka…..雖然響將軍澳....幾年前樓價低果時自己買落….雖然要供..不過供完之後係自己物業 ...
成餐飯....你會好開心....好温韾....你會好似多左個老母咁...伯母又會好欣賞你幾年前樓買樓既決定…
呢餐飯…有飯食之餘又有雞脾食….外母笑容由心里笑出..因為個女可以搵到個有樓之剩又搵到個叻仔….話之你有乜學位有乜沙紙....有樓最緊要....走時外母會問你點解坐多陣…同女入房玩下電腦...

No comments:

Post a Comment