Thursday, September 2, 2010

小丁全裸撐最低工資$33


至奇,
貼左塊膠紙
如果最低工資冇33蚊,
既然已經決定左除衫,
不如玩大啲囉
如果最後冇33蚊,
應該搵李卓人同黃毓民老闆,
兩個唔著衫,
走去撕個33貼紙落黎
象徵工人被資本家強暴!