Wednesday, October 5, 2011

【小炒王】振英當選概念股

股份:恒隆地產(101)
評級:中性
目標價:38.1蚊

毛主席講過:世上沒有無緣無故的愛,亦沒有無緣無故的恨。

特首選舉跑馬仔,大熱自毀長城,黑馬梁振英好似有番啲機,一旦當選可能對香港資產市場構成重大影響,要買入嘅股票,就係恒隆地產(101)。

恒隆主席陳啟宗早排公開向梁振英「示愛」,生意人唔會無啦啦做蝕本生意,一定係振英當選對佢有利。呢層唔需要係官商勾結,只要振英揸正嚟做,已經幫到佢好大忙。

梁振英被公認為八萬五始作佣者,近年樓市係咁升佢都一直有話政府要出手,佢當選之後,重推八萬五預期升溫,推就樓市即冧,唔推就陰霾籠罩樓市。

咁啱恒隆向來作風保守,主席亦都講過等淡啲先買地,梁振英當選的話,可以做冧樓市,等恒隆有機會低位買地,谷大資產淨值,到市旺番先賣樓,為股價帶來增長動力,兩者可望一拍即合。

不過,預期振英當選可能會出現較長嘅樓市冰河時期,家下未係入市時候,要等谷底後股價先有望重上海嘯後高位。

高明

No comments:

Post a Comment